Orari i ligjëratave për vitin akademik 2017/2018 - Bachelor

Mësimi në studimet Bachelor

Viti i parë


Orari i Mësimit


... Grupet per ushtrime laboratorike, numerike dhe ligjerata për vitin akademik 2017-2018Gjuhe Angleze, Prof. Vjollca Belegu Caka, Orari per grupet e studenteve qe do te ndegjojne lenden , sipas ketij orari (me zevendesime per muajt e kaluar):

G 7- Te Enjten, 16h15-18h15; 18h15-20h15
G6- Te Premten, 13h15 -15h15; 15h15-17h15
G8- Te Shtunden, 8h30-10h30; 10h30-12h30

lista_lenda-zgjedhore-Gjuhe-Angleze-2017-2018.pdf

 

Viti i dytëOrari i Mësimit

 
Ushtrimeve laboratorike për lëndën e vitit të dytë, Elektronika

Viti i tretë

Orari i Mësimit