Orari i përhershëm i provimeve

Në Vazhdim gjeni orarin e përhershëm të provimeve në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike për studime Bachelor.


Orari i përheshëm i provimeve, Bachelor 
-


Instrumentacioni mates & Matje elektrike (Pr 2)
Programi ne Internet   ka qene Ma2 te behet En2

Matematika 1 organizohet te premten e pare, pra P1 ne vend te Sh1
Fizika 1 organizohet te marten e dyte, pra Ma2 ne vend te Sh2

Arkitektura e kompjutereve, organizohet Mk4 e jo En4

Modelet e te dhenave dhe gjuhet e pyetesoreve - Ma2
Makinat elektrike 2                    Ma2
Ekonomia e energjise      Pr3

 

Ma1: Nxjerrja e informatave (Information Retrieval)
En2: Gërmimi i të dhënave (Data Mining)

Fizika 2,
Ha 3 ne oren 14:00

Provimet ne lendet: Hyrje ne bioelektromagnetike dhe Rrjete komunikuese, organizohen me daten 25 shtator ne oren 09:00.