Orari i ligjëratave të vitit akademik 2017/2018 - MASTER

 


Mësimi i mësimit, MASTER 2017/18

Viti i parë

Orari i Mësimit

 

Viti i dytë


Orari i Mësimit