Orari i përhershëm i provimeve - Master

Në Vazhdim gjeni orarin e përhershëm të provimeve në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike për studime Master.

Orari i përhershëm i provimeve, Master  - 08.01.2016


 Akustika e te folurit dhe muzikes   Premtja 3, ne oren 14:00

Metodologjia e hulumtimit shkencor ka qene Ma3 , behet Ma2     ( vlen vetem per studentet e Kompjuterikes dhe Elektronikes )

Metodat matematikore ne inxhinieri, organizohet te premten e pare, pra P1 ne vend te Sh1