Shpallje

SEMS

SEMS - Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve



Paraqitja e provimeve:  notimi.uni-pr.edu


2017 

Rregullorja e punës së sistemit Elektronik SEMS 22.03.2017

_____________________________________
Vendime 2016

Vendim ( 23.11.2016) mbi afatet e provimeve dhe limitet e SEMS-it (afati i Prillit dhe Nëntorit)

Vendimi mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues te studimeve themelore-bachelor per vitin akademik 2016/17

Vendimi mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues te studimeve MASTER për vitin akademik 2016/17
_____________________________________

Vendimi mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues, provimet ( neni II )
Vendim mbi afatet e provimeve dhe limitet e SEMS-it
Vendim mbi kushtet e regjistrimit të vitit shkollor dhe limitet e SEMS-it

.
Manuali për paraqitjen e provimeve në SEMS
.
Manuali për gjenerimin e fletëpagesave në SEMS

.
Index - SEMS, manuali

06.10.2016, në SEMS janë shtuar:
1. Publikimi i dokumenteve (libra, ligjerata, detyra, projekte, njoftime, rezultate, etj)
2. Në pjesën ku kanë qasje studentët, ju mundësohet shkarikimi i dokumenteve (libra, ligjerata, detyra, projekte, njoftime, rezultate       etj).
3. Profesorët mund të publikojnë materiale/dokumente vetëm për lëndët që ligjërojnë.
Materilet e publikuara nga profesrorët kanë mundësi të shkarkohen vetëm nga studentët e lëndës përkatëse.
4. Profili i përdoruesve, mundësia e ndryshimit të: email-it, numrit të telefonit dhe fjalëkalimit.
5. Fjalekalimi do të ketë mundësi të resetohet vetëm përmes e-mailit.
6. Eshtë shtuar pjesa me pyetje/përgjegjie më të shpeshta (FAQ).
7. Moduli i njoftimeve, për studentët, stafin akademik dhe administrativ.
8. Ndryshimet në modulin e pagesave.
9. Nga tani SEMS do të jetë responsive...