FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


Në pushim vjetor, nga 26.07.2019 deri më 26.08.2019

 Gjithe personelin akademik dhe administrativ ne FIEK, do jen ne pushim vjetor nga data 26.07.2019 deri me 26.08.2019

Më shumë

Afati i rregullt i provimeve - Shtator 2019

 NJOFTIM për organizimin e afatit të rregullt të provimeve shtator 2019 Bachelor dhe Master

Paraqitja e provimeve vazhdon deri me datën 23 gusht 2019 Më shumë

Rezultatet Perfundimtare ne FIEK , BSc - afati i I (parë) 2019-20


Rezultatet PERFUNDIMTARE të provimit pranues në FIEK, afati i I (parë) 2019-20 - Më shumë

Vendim i komisionit disiplinore, per shkeljet nga studentet

Komisioni disiplinor ne FIEK me date 10.07.2019, sipas rregullores nr.03/531 (15.03.2005) - merr Më shumë

KONKURS PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE, PËR VITIN AKADEMIK 2019/2020

 Ju njoftojmë se Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” e shpall të hapur konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore, për viti...

Më shumë