FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


NJOFTIM për organizimin e afatit të absolventëve

Provimet organizohen me 6 janar në orën 15. Studentët mund të paraqesin 1 provim.
Paraqitja e provimeve organizohet nga 26 dhjetor deri më 3 janar.

Prishtinë, 26.12.2019 ...

Më shumë

NJOFTIM per ndryshim orarit te provimit "Bazat e te dhenave"

Provimi ne lenden e semstrit te trete bachelor "Bazat e te dhenave" organizohet me 06.12.2019 ne ora 14:00.

Profesori lendes,
Prof.Dr. Lule Ahmedi

Më shumë

NJOFTIM për hapjen e SEMS për regjistrim të semestrit dimëror të vitit akademike 2019/20

Më shumë

NJOFTIM për organizmin e Afatit të Nëntorit 2019

Studentët kanë të drejtë të paraqesin 2 provime. Paraqitja e provimeve fillon me datën 18.11.2019 dhe zgjat deri më datën 22.11.2019.
Provimet organizohen sipas orarit:

Më shumë

Njoftim

Njoftohen studentët e semestrit të III-të të drejtimit të Inxhinierisë Kompjuterike, se ushtrimet numerike nga lënda "Sinjale dhe sisteme" do të mbahen sipas këtij orari:

G...

Më shumë