FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


Pushim - Stafi i FIEK ndodhet në pushim vjetor deri më 28.08.2018

Pushimi vjetor kolektiv, stafi i FIEK ndodhet ne pushim vjetor nga data 30.07.2018 deri me date 28.08.2018

Më shumë

Studentët e FIEK, vizitë studentore në Universitetin “Anhalt University of Applied Sciences”

Studentët nga departamentet e njësive të ndryshme të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK që tani e tutje), përkatësisht, elektroenergjet...

Më shumë

Rezultatet *përfundimtare të aplikantëve, afati i parë - Bachelor 2018-19 në FIEK

Listat e rezultatetve përfundimtare të aplikantëve, afati i parë - Bachelor 2018-19 në FIEK

Rezultatet *përfundimtare...

Më shumë

Konkurs - për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- Baçelor në vitin akademik 2018/2019

Aplikimi onlin në http://apliko.uni-pr.edu/

Konkursi Më shumë

Shoqata e Radio Amatorëve të Kosovës , anëtare e së cilës është edhe Radio Klubi i studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike është bërë anëtare në Unionin ndërkombëtarë të Shoqatave për Shërbime Radio Amatore

 Shoqata e Radio Amatorëve të Kosovës (SHRAK), anëtare e së cilës është edhe Radio Klubi i studentëve të  Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK)...

Më shumë