Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit me Odën Sllovene të Bizneseve

17 Maj 2021
SHARE

Fakultetit i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës ‘‘Hasan Prishtina’’ dhe Oda Sllovene e Bizneseve (OSB) përmes këtij Memorandumi të bashkëpunimit dhe mirëkuptimit, pajtohen që të krijojnë partneritet me qëllim të shkëmbimit dhe ofrimit të këshillave profesionale për bizneset në fushën e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike, si dhe studentëve të fakulteti të ju mundësohet të vijojnë praktika profesionale pranë bizneseve anëtare të odës në fjalë.