FIEK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Kompaninë Zvicerane Comitas

21 Maj 2021
SHARE

Marrëveshja e FIEK-ut me Kompaninë Comitas ka për qëllim sigurimin e mundësisë së studentëve të FIEK-ut që të kryejnë praktikën profesionale, si dhe qasjen në trajnimet që ofron kjo kompani në domenin e Inxhinierisë Kompjuterike dhe Softuerike. Për më shumë, bashkëpunimi i lidhur synon që të promovoj avancimin e njohurive në domenin e Teknologjisë së Informacionit me qëllim të shkëmbimit të përvojave në mes të fakultetit dhe kompanisë në fjalë. Më shumë informata për Kompaninë Comitas mund të gjenden në ueb faqen e kompanisë në fjalë në këtë link