Mbrojtja e punimit të diplomes Master

05 Shtator 2021
SHARE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se Bsc. Mirjeta Rexhaj-Hoti ditën e Mërkure, më dt. 08.09.2021 në 11:00 do të mbrojë publikisht punimin e diplomës Master me titull: Niveli i ekspozimit në rreze X i personelit shëndetësorë në kardiologjinë invazive 

Mbrojtja do të bëhet në objektin e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, salla 440.