Mbrojtja e punimit të diplomes Master

01 Dhjetor 2021
SHARE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se BSc.Ardian Brahimi me 08.12.2021 ne ora 10:30 do të mbrojë publikisht punimin e diplomës Master me titull: “ Cilësia e furnizimit me energji elektrike,analiza e harmonikëve dhe humbjeve në Distriktin e Mitrovicës”, bëhet me 08.12.2021 ne ora 10:30. Mbrojtja do të bëhet në objektin e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike.