Mbrojtja e punimit të diplomes Master

24 Dhjetor 2021
SHARE

Kandidatja Mimoza Zatriqi do të mbrojë temën e diplomës master me titull "Projektimi i depos elektronike të e-shërbimeve publike në Kosovë në kuadër të modeleve G2C dhe G2B" me datë 29.12.2021 ora 13:15 në Fakultetin  e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Mentor Prof. Asoc. Dr. Isak Shabani.