Afati i provimeve, Janar 2022

10 Janar 2022
SHARE

LAJMËRIM ORGANIZIMI I AFATIT TË RREGULLT TË PROVIMEVE, JANAR 2022 - Bachelor dhe Master 

Afati i provimeve fillon më datën 24 janar 2022 – E hëna e parë. 

SEMS për paraqitje të provimeve do të jetë i hapur nga data 14.01.2022 (ora 16:00) deri me date 21.01.2022 (ora 16:00). 

• Provimet organizohen sipas orarit të përhershëm të provimeve:

BSc_Afati i perhershem i provimeve FIEK.pdf

MSc_Afati i PERHERSHEM I PROVIMEVE.pdf

• Provimet e datës 17.02.2022 (Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës) mbahen të shtunën me 19.02.2022 në termin të njëjtë. 

P.S. Luten studentët që të respektojnë afatin kohor për paraqitje të provimeve (14.01-21.01), sepse nuk do të ketë ndonjë termin shtesë për paraqitje! 

Prishtinë, 3 janar 2022 
Dekanati FIEK,