Afati, Shtator 2022

20 Gusht 2022
SHARE

LAJMËRIM ORGANIZIMI I AFATIT TË RREGULLT TË PROVIMEVE SHTATORI 2022, Bachelor dhe Master

Afati i provimeve fillon më datën 5 shtator – E hëna e parë.


SEMS për paraqitje të provimeve do të jetë i hapur nga 25. 08. 2022 (ora 16:00) deri me dt. 02.09.2022 (ora 16:00).

Provimet organizohen sipas orarit të përhershëm të provimeve :

Bachellor_Orari i perhershem i provimeve.pdf

Master_Orari i perhershem i provimeve.pdf

Luten studentët që të respektojnë afatin kohor për paraqitje të provimeve, sepse nuk dotë ketë ndonjë termin shtesë për paraqitje!

Prishtinë, 30 korrik 2022
Nga Dekanati