FIEK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Odën e Afarizmit të Kosovës

12 Janar 2021
SHARE

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, krijimit të lehtësirave për studentët, shkëmbimit të të dhënave për përkrahjen e studentëve dhe bizneseve, krijimin e vendeve të reja të punës për studentët të cilët janë në studime e sipër, bërjes së hulumtimeve dhe analizimin e tregut të punës dhe nevojave që ka tregu për t’i orientuar studentët në fusha përkatëse, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike përfaqsuar nga Dekani Prof. Asoc. Dr. Isak Shabani, Universiteti e Prishtinës ‘Hasan Prishtina’ përfaqsuar nga Rektori. Prof. Dr. Naser Sahiti dhe Oda e Afarizmit të Kosovës përfaqsuar nga Kryetari i bordit të OAK-së z. Skënder Krasniqi kan nënshkruar këtë memorandum bashkëpunimi.