Udhëheqësi i Odës Sllovene të Bizneseve z. Bajram Fusha mbajti një ligjëratë për studentet dhe stafin e FIEK-ut

26 Maj 2021
SHARE

Ligjërata kishte për temë motivimin për një planifikim sa më të mirë të karrierës qysh në fazat e para të saj. Ligjërimi i z. Bajram Fusha zgjati rreth 45 minuta, ndërkohë që audienca në një numër prej pak më shumë se 100 sosh, pati mundësinë të parashtroj pyetje.