Intervista e prof. Lule Ahmedi dhe studentit të doktoratës Msc. Vehbi Neziri në RTK në lidhje me studimet e doktoratës në FIEK

09 Qershor 2021
SHARE

Ndër të tjera, në kuadër të kësaj interviste prof. Lule Ahemdi paraqet një histori të studimeve të doktoratës në FIEK me theks të veçantë në fushën e Kompjuterikes, si dhe tregohet mbështetja që projekti DI-PhDICTKES i skemës Erasmus+ po i jep FIEK-ut në lidhje themelimin e shkollës nacionale të shkencës në Kosovës. Ndërsa studenti i doktoratës Msc. Vehbi Neziri paraqet përvojat e tij në studimet e doktoratës, si dhe rëndësinë e fushën në fjalë në lidhje me tregun e punës. Më shumë detaje mund të shihen në videon me poshtë.