Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike anëtarësohet në 11 rrjeta shkencore të Bashkimit Evropian COST actions

08 Qershor 2021
SHARE

Lista e rrjetave shkencore COST actions në të cilat është anëtarësuar FIEK:

 1. Intelligence-Enabling Radio Communications for Seamless Inclusive Interactions [represented by Prof. Asoc. Dr. Bujar Krasniqi].
 2. LITHME: Language in The Human-Machine Era [represented by Prof. Dr. Lule Ahmedi]
 3. Distributed Knowledge Graphs [represented by Prof. Dr. Lule Ahmedi]
 4. Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living [represented by Prof. Dr. Blerim Rexha]
 5. Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility [represented by Prof. Asoc. Dr. Isak Shabani]
 6. High-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition [represented by Prof. Asoc. Dr. Qamil Kabashi]
 7. Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry [represented by Prof. Asoc. Dr. Kadri Sylejmani]
 8. European Network for Gender Balance in Informatics [represented by Prof. Ass. Dr. Valdete Rexhebeqaj]
 9. Positive Energy Districts European Network [represented by Prof. Ass. Dr. Bahri Prebreza]
 10. International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments [represented by Prof. Ass. Dr. Avni Rexhepi]
 11. Connecting Education and Research Communities for an Innovative Resource Aware Society [represented by Dr. Valon Raca]

Vlen të theksohet që në vitin 2016, Prof. Asoc. Dr. Bujar Krasniqi ka iniciuar dhe udhëhequr procesin e anëtarësimit të Universitetit të Prishtinës dhe Kosovës në rrjetat për shkencë dhe inovacion të EU-së, që njihen me emërtimin COST (European Cooperation in Science and Technology). Si rezultat, në vitin 2017, Kosova është pranuar në cilësinë e anëtarit “International Partner Country”, ndërkaq tani Kosova gëzon status më të avancuar në cilësinë e “Near Neighboring Country”, ku shkencëtarët Kosovar mund të përfitojënë grante të vogla për mobilitete dhe punë shkencore. Në vitin 2017, Prof. Asoc. Dr. Bujar Krasniqi u anëtarësua në grupin COST action me emërtimin “Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond (IRACON)