Rezultatet preliminare të provimit pranues në FIEK, Baçelor 2021/22

03 Shtator 2021
SHARE

Rezultatet preliminare të provimit pranues të Konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – Baçelor, për vitin akademik 2021/22 - listat (kliko)

*Kandidatët që nuk janë ranguar për pranim, kanë të drejtë të paraqesin ankesë 48 orë pas shpalljes së rezultateve preliminare (respektivisht më së voni deri më datë 07.09.2021 në ora 16:00).

Ankesat pranohen në zyren e arkivës së FIEK-ut (Kati i tretë) nga ora 09:00 - 16:00.

Shqyrtimi i ankesave dhe rishikimi i fletorës së provimit bëhet me 6 dhe 7 Shtator prej 14:00 deri në 16:00.