NJOFTIM / Aafati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data 25.01.2021 deri më datë 05.02.2020 në ora 15.30

25 Janar 2021
SHARE

 NJOFTIM

1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data 25.01.2021 deri më datë 05.02.2020 në ora 15.30 .

2.Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohen që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajnë edhe borgjet e papaguara.

3.Në këtë fazë të regjistrimit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.

4. Studentët e nivelit të studimeve të Doktoratës të pranuar në vitin akademik 2020/21, gjithashtu janë të obliguar që të kryejnë procedurat e regjistrimit të semestrit dimëror 2020/21.


P.S: SEMESTRI VEROR 2020/21

SEMS për regjistrim të semestrit veror të vitit akademik 2020/21, do të filloj nga data 08.02.2021 deri më datë 19.02.2021 dhe do të vlejë vetëm për studentët të cilët e kanë regjistruar paraprakisht semestrin dimëror të vitit akademik 2020/21.