Prof. Dr. Milaim  Zabeli

Prof. Dr. Milaim Zabeli

Prodekan për financa dhe infrastrukturë

Tel:

+381(0)38 554 896