• Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Portali universitar

Rezultatet përfundimtare të pranimit të studentëve në vitin akademik 2016/2017, pas shqyrtimit të ankesave

Rezultatet përfundimtare të pranimit të studentëve  në vitin akademik 2016/2017, pas shqyrtimit të ankesave.

Më shumë

Konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2016/2017

 Konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2016/2017 - Më shumë

Njoftim, studimet në periudhën e dyfishte të kohëzgjatjes - Master

Të gjithë studentet e studimeve Master, të  cilët nuk i kanë përfunduar studimet në periudhën e dyfishte të kohëzgjatjes së studimeve, janë të obliguar të përfundojnë studimet deri me dt.30.09...

Më shumë

Përfituesit e bursave universitare për vitin akademik 2015/16 në FIEK

Vendimi për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2015/16 - lista ...

Më shumë

"TIK Akademiku i vitit 2015" - Prof. Asoc. Dr. Blerim Rexha

Profesori i fakultetit tonë, Prof. Asoc. Dr. Blerim Rexha...

Më shumë