• Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Portali universitar

Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2014-2015

Më shumë

Për marrjen e ID-kartelës, do të njoftoheni me kohë

Të nderuar studentë, viti i I (parë) BACHELOR dhe MASTER, do të njoftoheni këtu në Web FIEK për datën se kur do mund të merrni ID-kartelën.

Suksese në mësime.

Më shumë

Vendim mbi afatet e provimeve dhe kushtet e regjistrimit, limitet e SEMS-it

Vendim mbi afatet e provimeve dhe limitet e SEMS-it - (shk...

Më shumë

Fotografimi i studentëve për ID-kartelë në FIEK

Fotografimi i studentëve për ID-kartelë, viti i I (parë) 2014-2015, BACHELOR dhe MASTER

Njoftohen studentët e vitit të I (parë) BACHELOR dhe MASTER, se fotografimi për ID kartelë do...

Më shumë

Rezultatet e pranimit të studentëve në studimet Master në FIEK

Rezultatet e pranimit të studentëve në studimet Master në FIEK

Më shumë