• Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Portali universitar

Afati i provimeve, Shtator I dhe II - 2016

Pas pranimit të Vendimit të Senatit ( dt. 22.08.2016) për organizimin e afatit të shtatorit 2016, njoftohen stafi dhe studentët se afati i shtatorit do të organizohet në 2 pjesë: Më shumë

Lista e kandidatëve fitues për punë praktike në Universitetin e Prishtinës


Lista e kandidatëve fitues...

Më shumë

Rezultatet përfundimtare të pranimit të studentëve në vitin akademik 2016/2017, pas shqyrtimit të ankesave

Rezultatet përfundimtare të pranimit të studentëve  në vitin akademik 2016/2017, pas shqyrtimit të ankesave.

Më shumë

Konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2016/2017

 Konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2016/2017 - Më shumë

Njoftim, studimet në periudhën e dyfishte të kohëzgjatjes - Master

Të gjithë studentet e studimeve Master, të  cilët nuk i kanë përfunduar studimet në periudhën e dyfishte të kohëzgjatjes së studimeve, janë të obliguar të përfundojnë studimet deri me dt.30.09...

Më shumë