• Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Portali universitar

Mbrojtje, punim i masterit

Kandidati Mehmet Sadriu më dt.24.10.2014, në orën 10:00, në lokalet e FIEK-ut në Prishtinë , mbron publikisht punimin e masterit me titull punues “Një portal interaktiv i rekomandimi...

Më shumë

Bursa për studime të doktoratës në Waseda University - Japoni

Bursa për studime të doktoratës në Waseda University - Japoni

Për informata shtesë, kliko në linkun http://web...

Më shumë

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike - Master

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 16.10.2014 mori vendim për shpalljen e konkursit për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studi...

Më shumë

Njoftim për studentët e studimeve MASTER në FIEK

Ju njoftojmë se Senati i UP_së me vendimin nr. 2/23 17.102014, ka ndryshuar kushtet për regjistrim...

Më shumë

Bursa për studente, vitin kalendarik - 2015

Unioni i Bizneseve Kosvare dhe Gjermane me seli ne Keln, në bashkëpunim me organizaten “Gratë në Biznes” shpallë konkursin për ndarjen e bursave për vajza / studente të vitit të 2-të, o...

Më shumë