• Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Portali universitar

Learn English — Experience America


Are you looking to take your English skills to the next level? Gain practical language training and experience American culture while studying at Kent State University in Ohio Më shumë

FIEK, memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me KEK

Dekani i FIEK-ut, Prof. Asoc. Dr. Enver Hamiti dhe drejtori menagjues i KEK-ut, Arben Gjuka, nënshkruan sot një memorandum të ri të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit në ngritjen profesionale të studen...

Më shumë

Fillimi i mësimit, semestri veror 2015/16

Mësimi në studimet Bachelor dhe Master, smestri veror 2015/16  - fillon me datën 16 Shkurt 2016 sipas ORARIt:

Më shumë

Studentë të FIEK ndjekin semestrin në NTNU Gjøvik, Norvegji

Pesë studentë të FIEK - Universiteti i Prishtinës, ndër studentët më të mire në gjeneratën e tyre: Bardh Shabani, Albiona Berisha, Granit Bimbashi, Brikena Çelaj, and Gresa Mjeku po qëndrojnë në Un...

Më shumë

Përfituesit e bursës, listat përfundimtare -pas ankesave

Pas përfundimit të periudhes së ankesave këto janë listat përfundimtare Më shumë