• Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Portali universitar

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në afatin e dytë për studimet themelore - bachelor në vitin akademik 2014/2015

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina” në mbledhjen e mbajtur më 26.9.2014, mori vendim që të shpall konkurs plotësues për pranimin e studentëve në afatin e dytë për stu...

Më shumë

Prezantimi për programin për dhënien e bursave nga USAID

Prezentimi  per programin per dhenien e bursave nga USAID mbahet në FIEK, sot me datë 25.09.2014 nga ora 15:00.

Më shumë

Mundësi për praktikë profesionale

Mundësi për praktikë profesionale për studentet e departamenteve SE dhe EI :

Më shumë

NJOFTIM për organizimin e afatit të rregullt të provimeve Shtator 2014, Bachelor dhe Master

Paraqitja e provimeve bëhet nga data 25.08.2014 deri më datën 29.08.2014. Afati i provimeve fillon më datën 01.09.2014 - H1.
Provimet organizohen sipas orarit të përhershë...

Më shumë

REZULTATET e aplikantëve në FIEK

Departamenti Inxhinierisë Kompjuterike
Kosovë
Pjesëtarët e komuniteteve jo-shumi...

Më shumë