Baçelor

 

PLANPROGRAMET 2021 (kliko)

 

Katalogu i programit BSc ne ICT

 

Planprogramet, syllabuset për studime në nivelin Bachelor, 2014-2015:

1. Automatikë e Kompjuterizuar dhe Robotikë
    Computerized Automation and Robotics

2. Elektroenergjetikë
    Power Engineering

3. Elektronikë
    Electronics

4. Inxhinieri Kompjuterike
    Computer Engineering

5. Telekomunikacion
    Telecommunications