Dokumente dhe Vendime
Monografia e Universitetit
Publikuar me: 15/03/2021 Shkarko
Statuti i Universitetit
Publikuar me: 15/03/2021 Shkarko
Pasqyra e planeve mësimore dhe e personelit akademik
Publikuar me: 15/03/2021 Shkarko
Plani Strategjik i FIEK-ut shq_en
Publikuar me: 15/03/2021 Shkarko