Master

 

Katalogu i programit MSc ne ICT

 

Planprogramet, syllabuset për gradën Master i Shkencave në programet e studimit, 2014-2015:

1. Automatikë e Kompjuterizuar dhe Robotikë
    Computerized Automation and Robotics

2. Elektroenergjetikë
    Power Engineering

3. Elektronikë
    Electronics

4. Inxhinieria Kompjuterike
    Computer Engineering

5. Telekomunikacion
    Telecommunications