Hulumtimi shkencor

Stafi akademik i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike ka angazhim aktiv në publikimin e gjetjeve shkencore në revista recension ndërkombëtarë të llojit “peer review”, si dhe në konference shkencore të fushës. Më shumë detaje mund të shihen në profilin Google Scholar të secilit/secilës prej anëtarëve të stafit në listën që është paraqitur në vijim: