FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


Orari i mësimit, për semestrin veror 2019/20


Mësimi fillon me 18.02.2020.

Orari i mësimit, për semestrin ver...

Më shumë

7th International Congress on Fundamental and Applied Sciences

 
7th International Congress on Fundamental and Applied Sciences

http://icfas2020.intsa.org/

Më shumë

NJOFTIM për hapjen e SEMS për regjistrim të semestrit veror të vitit akaddemik 2019/20

 Regjistrimi i semestrit veror të vitit akademik 2019/20, SEMS do të jetë i hapur për regjistrim të semestrit veror deri më datë 20.02.2020 . Të drejtë regjistrimi të semestrit veror 2019/20 k...

Më shumë

NJOFTIM për organizimin e afatit të absolventëve

Provimet organizohen me 6 janar në orën 15. Studentët mund të paraqesin 1 provim.
Paraqitja e provimeve organizohet nga 26 dhjetor deri më 3 janar.

Prishtinë, 26.12.2019 ...

Më shumë

NJOFTIM per ndryshim orarit te provimit "Bazat e te dhenave"

Provimi ne lenden e semstrit te trete bachelor "Bazat e te dhenave" organizohet me 06.12.2019 ne ora 14:00.

Profesori lendes,
Prof.Dr. Lule Ahmedi

Më shumë