FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


Rezultatet *Përfundimtare të aplikantëve, afati i II (dytë) - Master 2018-19 në FIEK

Rezultatet *Përfundimtare (kliko) Më shumë

NJOFTIM për organizmin e afatit të Nëntorit

NJOFTIM për organizmin e afatit të nëntorit

Studentët kanë të drejtë të paraqesin 2 provime. Paraqitja e provimeve fillon me datën 05.11.201...

Më shumë

Aplikim në programin Erasmus+ për vitin akademik 2019

 

Zyra Erasmus+ në Kosovë ju njofton se thirrja e përgjithshme  për aplikime në programin Erasmus+ pë vitin 2019 është publikuar më datë 24 tet...

Më shumë

Konkurs plotesues per studime Masteruni-pr.edu/desk/inc/media/8976C187-6285-4829-8484-D454683F993F.pdf
Më shumë

Studentë të FIEK ndjekin semestrin në NTNU Gjøvik, Norvegji

Pesë studentë të FIEK, Kompjuterikë, Universiteti i Prishtinës, ndër studentët më të mirë në gjeneratën e tyre:

Besnik Kelmendi, Uran Hajzeraj, Më shumë