FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


Afati i rregullt, Shtator 2020

 

Më shumë

Në pushim vjetor deri më 19.08.2020

 Stafi i FIEK, janë në pushim vjetor deri me 19.08.2020


[email protected]

Më shumë

MËSIMI ONLINE, njoftim për studentët

 

NJOFTIM për organizimin e afatit të absolventëve

Provimet organizohen me 6 janar në orën 15. Studentët mund të paraqesin 1 provim.
Paraqitja e provimeve organizohet nga 26 dhjetor deri më 3 janar.

Prishtinë, 26.12.2019 ...

Më shumë

NJOFTIM per ndryshim orarit te provimit "Bazat e te dhenave"

Provimi ne lenden e semstrit te trete bachelor "Bazat e te dhenave" organizohet me 06.12.2019 ne ora 14:00.

Profesori lendes,
Prof.Dr. Lule Ahmedi

Më shumë