FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


KONKURS PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE PËR VITIN AKADEMIK 2020-21

 Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” e shpall të hapur konkursin për pranimin e studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve themelore për vitin akademik 2020-21.UP-ja n...

Më shumë

Afati i Shtator 2 ...

 NJOFTIM për organizmin e afatit të provimeve ( Shtator 2 )

Studentët kanë të drejtë të paraqesin deri në 2 provime.
Paraqit...

Më shumë

Afati i rregullt, Shtator 2020

 

Më shumë

MËSIMI ONLINE, njoftim për studentët

 

NJOFTIM për organizimin e afatit të absolventëve

Provimet organizohen me 6 janar në orën 15. Studentët mund të paraqesin 1 provim.
Paraqitja e provimeve organizohet nga 26 dhjetor deri më 3 janar.

Prishtinë, 26.12.2019 ...

Më shumë