CV Stafi akademik i rregullt
Vezir Rexhepi
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Marjan Dema
Publikuar me: 04/05/2021 Shkarko
Milaim Zabeli
Publikuar me: 04/05/2021 Shkarko
Lavdim Kurtaj
Publikuar me: 04/05/2021 Shkarko
Vjosa Shatri
Publikuar me: 04/05/2021 Shkarko
Rreze Halili
Publikuar me: 04/05/2021 Shkarko
Sabrije Osmanaj
Publikuar me: 04/05/2021 Shkarko
Isak Shabani
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
Valon Veliu
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Valon Raca
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Valdete Rexhebeqaj Hamiti
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Shqipe Lohaj
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Qefsere Gjonbalaj
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Qamil Kabashi
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Nuri Berisha
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Mimoza Ibrani
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Lule Ahmedi
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Luan Ahma
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Kadri Sylejmani
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Jeta Dobruna
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Hena Maloku
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Enver Hamiti
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Enkele Rama
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Drilon Bunjaku
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Bujar Krasniqi
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Blerim Rexha
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Bahri Prebreza
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Avni Rexhepi
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Artan Mazrekaj
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Arben Mashkulli
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko
Arben Gjukaj
Publikuar me: 09/04/2021 Shkarko