Bashkëpunime me universitete tjera

Lista e universiteteve apo kolegjeve me të cilat Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike bashkëpunon qoftë në formë të projekteve të përbashkëta apo përmes shkëmbimit të stafit dhe studentëve:

 • Aalborg University (AAU), Copenhagen, Denmark
 • Aleksandër Moisiu University of Durrës
 • Cyril and Methodius University” (FINKI), Skopje, FYROM
 • Czech Technical University (CTU), Praha, Czech Republic
 • Dzemal Bijedic University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
 • Epoka University
 • European Centre of Studies and Initiatives, Italy
 • European University of Tirana
 • European University of Tirana
 • European University of Tirana (UET), Albania
 • Hadassah Academic College" (HAC), Jerusalem, Israel
 • Hamburg University of Technology, Germany
 • Hellenic Mediterranean University” (HMU), Chania, Crete, Greece
 • Holon Institute of Technology " (HIT), Holon, Israel
 • Karlstad University" (KSU), Karlstad, Sweden
 • Karshi Engineering – Economics Institute" (KEEI), Uzbekistan
 • Linnaeus University (LNU)
 • Lodz University of Technology
 • Middlesex University, United Kingdom
 • Mother Teresa University
 • Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 • Polis University
 • POLIS University
 • Politecnico di Milano
 • Polytechnic University of Tirana
 • South East European University, Tetovo, North Macedonia
 • South-East European Research Centre (SEERC)
 • Tashkent University of Information (TEI)Technologies (Tashkent, Uzbekistan)
 • The National University of Uzbekistan" (NUUz), Tashkent, Uzbekistan
 • UBT College (UBT)
 • University de La Laguna" (ULL), La Laguna, Tenerife, Spain
 • University for Business and Technology
 • University of Cagliari, Italy
 • University of Gjakova “Fehmi Agani”
 • University of Health Sciences, Medical Informatics & Technology" (UMIT), Tirol, Austria
 • University of Ljubljana
 • University of Mitrovica "Isa Buletini"" (UMIB), Mitrovica, Kosovo
 • University of Prizren “Ukshin Hoti”
 • University of Tartu
 • University of Tirana, Albania
 • University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
 • Universum College, Kosovo
 • Vienna University of Technology, Vienna, Austria
 • Weizmann Institute of Science (WIS), Rehovot, Israel