Programet

 

Programet e studimeve më baçelor

Inxhinieri Kompjuterike dhe Softuerike

Elektronikë, Automatikë dhe Robotikë

Teknologjite e Informacionit dhe Komunikimit

Elektroenergjetike

 

Programet e studimeve në master

Inxhinieri Kompjuterike dhe Softuerike 

Electronike, Automatike dhe Robotike

Teknologjite e Informacionit dhe Komunikimit


Studimet e Doktoraturës

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike është në procesi të akreditim të programit të doktoratave në fushën “Inxhinieri Elektrike dhe Kompjuterike”. Vendimit final nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës pritet rreth mesit të vitit 2023.

Dokumente të rëndësishme

  • Libri udhëzues për studentët e doktoratës (Kliko këtu)
  • Rregullore për studimet e doktoratës në Universiteti e Prishtinës (Kliko këtu)
  • Rregullore për Financimin e Veprimtarisë Kërkimore - Shkencore, Artistike Dhe Sportive në Universitetin e Prishtinës (Kliko këtu)