Puna shkencore e studentëve

Studentët e doktoratës dhe të nivelit master të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, në bashkë autorësi me mentorët e tyre nga fakulteti, bëjnë publikimin e gjetjeve shkencore të tyre në revista recension ndërkombëtarë të llojit “peer review”, si dhe në konference shkencore të fushës. Më shumë detaje mund të shihen në profilin Google Scholar të secilit/secilës prej disa studentëve aktual të doktoratës, si dhe disa ish studentëve të nivelit master:

Studentët aktual të doktoratës:

 

Profili i disa prej ish studentëve të nivelit të studimeve master: