Bashkëpunime me industrinë

Lista e odave ekonomike dhe kompanive me të cilat Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike ka nënshkruar marrëveshje të mirëkuptimit për bashkëpunim: