Bashkëpunime me industrinë

Lista e odave ekonomike dhe kompanive me të cilat Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike ka nënshkruar marrëveshje të mirëkuptimit për bashkëpunim:

Oda e Afarizmit të Kosovës https://odaeafarizmit.org

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë https://www.amchamksv.org

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare https://oegjk.org

Oda Ekonomike Zvicerane-Kosovare KSWV-OEZK) https://www.oezk.org

Oda Sllovene e Bizneseve https://eac-ks.com

NewCo Ferronikeli Complex L.L.C http://www.ferronikeli.com

Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit në Kosovë – STIKK https://stikk.org

ICK — Innovation Centre Kosovo https://ickosovo.com

IPKO https://www.ipko.com

Solaborate https://www.solaborate.com

Ex-cite https://ex-cite.io

KODE Labs https://kodelabs.com

Comitas AG https://www.comitas.ch

iDeal Technologies

Hibrid.info https://hibrid.info