Prof. Asoc. Dr. Bujar Krasniqi

Prof. Asoc. Dr. Bujar Krasniqi

Prodekan për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim

Tel:

+383 38 554 896