Prof. Asoc. Dr. Qamil  Kabashi

Prof. Asoc. Dr. Qamil Kabashi

Prodekan për mësimdhënie dhe çështje të studentëve

Tel:

+381(0)38 554 896 ext.103