Njomza Muriqi

Njomza Muriqi

Zyrtar për asete dhe logjistikë

Tel:

+381 (0)38 554 896 ext.163