Nexhmedin Shabani

Nexhmedin Shabani

Laborant për elektronikë

Tel:

+381 (0)38 554 896 ext.102