Afati i NËNTOR-it 2021

15 Nëntor 2021
SHARE

NJOFTIM për organizmin e afatit të provimeve NËNTORI 2021

Studentët kanë të drejtë të paraqesin deri në 2 provime. Paraqitja e provimeve fillon me datën 20. 11. 2021 dhe zgjat deri më datën 27. 11. 2021. Provimet organizohen sipas orarit:

 

04/12/2021 09:00

Automatika, Lëndët obligative të semestrit të parë master, Lëndët zgjedhore të semestrit të katërt bachelor

Lëndët zgjedhore të semestrit të pestë bachelor

Lëndët zgjedhore të semestrit të dytë dhe të tretë master,

Algoritme dhe struktura e të dhënave, Materiale elektroteknike, Interneti,

 

04/12/2021 12:00

Lëndët obligative të semestrit të gjashtë bachelor

Programimi i orientuar në objekte

Shkathtësi komunikuese, Gjuhë angleze, Qarqe digjitale,

 

04/12/2021 15:00

Bazat e të dhënave

Fizike 2, Gjuhë programuese,

Matje elektrike,

 

11/12/2021 09:00

Lëndët zgjedhore të semestrit të parë master, Fizike 1

Lëndët obligative të semestrit të pestë bachelor

Lëndët obligative të semestrit të dytë dhe të tretë master

Matematika 3 (E+K),

 

11/12/2021 12:00

Bazat e elektroteknikës, Qarqe elektrike, Sinjalet dhe sistemet, Përpunimi digjital i sinjaleve

Lëndët obligative te semestrit të katërt bachelor

 

11/12/2021 15:00

Lëndët zgjedhore të semestrit të gjashtë bachelor

Matematika 1, Matematika 2, Elektronika

 

Për shkak të shfrytëzimit të sallave dhe objektit nga 3 fakultetetet teknike, nuk ka mundësi që organizimi i provimeve të realizohet në datat apo terminet tjera.

Provimet të organizohen duke respektuar rekomandimet dhe udhëzimet e IKSHP-së, duke ruajtur distancën fizike 1.5 m – 2 m, ndërsa studentët dhe personeli akademik duhet të jenë të pajisur me  aska dhe doreza.

Prishtinë, Nga Dekanati