Mbrojtja e punimit të diplomes Master

24 Dhjetor 2021
SHARE

Kandidatja Fjolla Krasniqi do të mbrojë temën e diplomës master me titull "Dizajnimi dhe implementimi i një zgjidhjeje për Sistemin e Monitorimit të Shëndetit të Gjedheve duke u bazuar në Teknologjinë me Re" me datë 29.12.2021 ora 15:15 në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Mentor Prof. Asoc. Dr. Isak Shabani.