Mbrojtja e punimit te diplomes, master

21 Shtator 2022
SHARE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se BSc. Armend Ibraj me dt. 27.09.2022 (e marte) ora 09:00 do të mbrojë publikisht punimin e diplomës master me titull: ”Monitorimi i përformancës dhe nivelit të sigurisë së rrjetave Carrier Ethernet përmes analizimit të indikatorëve kyq të përformancës (KPI) në rrjetat e ofruesve të shërbimeve (Service Provider Network)”.