Njoftimi publik per mbrotjen e punimit te doktorates

14 Nëntor 2022
SHARE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se të enjten, me datë 24.11.2022 nga ora 10:00, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, salla 440, kandidati MSc. Vehbi Neziri i nënshtrohet mbrojtjes publike të punimit të doktoratës me titull: “Siguria e anonimitetit dhe privatësisë në votimin elektronik me teknologji të shpërndara të bazuara në blockchain ", me mentor Prof. Dr. Blerim Rexha dhe bashkëmentor Prof. Dr. Isak Shabani.

Mbrojtja publike do të bëhet para komisionit profesional në përbërje prej:

Prof. Asoc. Dr. Qamil Kabashi - kryetar i komisionit,
Prof. Dr. Artan Luma - anëtar i jashtëm i komisionit (Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë)
Prof. Asoc. Dr. Qefsere Gjonbalaj - anëtare i komisionit