Mbrojtja e punimit te diplomes, master

05 Prill 2023
SHARE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se BSc. Blerta Gllareva me dt. 13.04.2023 (e enjte) ora 14:15 salla 440, do të mbrojë publikisht punimin e diplomës master, me titull: “Testimi automatik për gjenerimin e koeficientit të probabilitetit për (D)DoS sulmin ndaj një ueb-faqeje specifike”, para komisionit: Prof. Ass. Dr. Avni Rexhepi, Prof. Dr. Blerim Rexha, Prof. Ass. Dr. Valon Raça.