Mbrojtja e punimit te diplomes, master

06 Korrik 2023
SHARE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se Bsc. Mihrije Kadriu ditën e Premte, me dt. 14.07.2023 do të mbrojë publikisht punimin e diplomës Master me titull “Zhvillimi i një sistemi për përpilimin automatik të orarit të provimeve duke u bazuar në algoritmet e kërkimit lokal ”. Mbrojtja do të mbahet në Sallën 440 në FIEK duke filluar nga ora 14:00h..