Mbrojtja e punimit te diplomes, master

24 Korrik 2023
SHARE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se Bsc. Asmir Hamdi ditën e marte date 25.07.2023 ora 14:00, do të mbrojë publikisht punimin e diplomës Master me titull:

"Ndikimi i këndit të paneleve solare me konstruksion lëvizës në përformancën e sistemit fotovoltaik, rast studimi: Parku fotovoltaik “Eling-Pejë, 440kWp” "