NJOFTIM

12 Mars 2024
SHARE

Me dt. 15.03.2024 - ora 11:00, kandidatja  BSc. Donika Mustafa do të mbroj punimin e diplomës në studime master me titullin “Projektimi dhe procesi i implementimit për instalime elektrike industriale”, para komisionit:

 
1.Prof. Dr. Vezir Rexhepi – kryetar,
2.Prof. Dr. Bahri Preberza – anëtar/mentor,
3.Prof. Dr. Nuri Berisha -anëtar