Njfotim, mbrojtje e temës së diplomës Master

13 Mars 2024
SHARE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se Bsc. Ardit Baloku ditën e premte, me dt. 01.03.2024 do të mbrojë publikisht punimin e diplomës Master me titull “Simulimi i një modeli të trafikut përmes automatas celulare për qytete reale me ekzekutim paralel në arkitektura harduerike heterogjene”. Mbrojtja do të mbahet në Sallën 440 në FIEK duke filluar nga ora 10:15h.