Konkurs per ndarjen e bursave ne vitin akademik 2021/2022 nga KOSTT per studentet e FIEK-ut

30 Nëntor 2021
SHARE

KONKURS për ndarjen e dhjetë (10) bursave për studentë për vitin akademik 2021/2022 nga Operatori i  Sistemit, Transmisionit dhe Tregut KOSTT sh.a

Konkurs per bursa per vitin akademik 2021-2022

 

 

FO-BNJ-077 Aplikacion për bursë_15.11.2021