Mbrojtja e temes ne studime master

28 Maj 2021
SHARE

Mbrojtja e temes master te kandidatit Betim Bajoku, me titull " Funksionimi i rrjeteve mobile 4G/LTE, në zonat me mbulushmëri të dobët " . Mbrojtja do te jete online me 03.06.2021 , ne ora 11:00.

Te interesuarit per te percjell kete mbrojtje, mund te marrin casjen nga kryetari i Komisionit