Nënshkruhet marrveshja në mes të FIEK dhe Odës Ekonomike Amerikane

29 Prill 2022
SHARE

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike ka nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit me “Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë”, qëllimi i të cilit është të ofrojë këshilla profesionale për bizneset në fushën e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike dhe të mundëson kryerjen e praktikës profesionale për studentët, pranë bizneseve anëtare të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë.


Faculty of Electrical and Computer Engineering of the University of Prishtina "Hasan Prishtina" has signed a Memorandum of Understanding with the “American Chamber of Commerce in Kosovo”, whose purpose, among other things, is to provide professional advice to businesses in the field of electrical and computer engineering and enabling the continuation of professional internships for the students, at the member businesses of the American Chamber of Commerce in Kosovo.