Justus Liebig University Giessen, Gjermani, ofron mundësinë për vijim të kurseve online për semestrin pranveror “Virtual International Programme"

14 Janar 2021
SHARE

Justus Liebig University Giessen, Gjermani, ofron mundësinë për vijim të kurseve online për semestrin pranveror “Virtual International Programme"
Justus Liebig University Giessen, Gjermani, ka ofruar mundësinë për aplikim të 80 kurseve online nga 11 fakultete të ndryshme, për studentët e Universiteteve partnere, përfshirë këtu edhe studentët e Universitetit të Prishtinës.
Për studentët e UP-së, pjesëmarrja në “Virtual International Programme" është pa pagesë!
Për më shumë informata, klikoni këtu https://www.uni-giessen.de/international-pages/vip/offers